Bác Sĩ Cao Xuân Ngọc

Dr Ngoc info

“Có bệnh thì vái tứ phương, nhưng khi có bệnh rồi chúng ta mới đi vái thì đã muộn. Nếu như chúng ta dùng 1 triệu để phòng bệnh thì nó còn có giá trị hơn hàng trăm triệu để điều trị. Trong kênh này, Dr Ngọc hướng đến các phương pháp trong dự phòng và phát hiện sớm các bệnh để có hướng xử lý sớm.”