Bảng khảo sát sàng lọc người có nguy cơ mắc
tiền Đái Tháo Đường và Đái Tháo Đường.

(Theo Hiệp Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ – ADA 2019)

Sàng lọc Tiền Đái Tháo Đường

Bạn bao nhiêu tuổi?
Giới tính?
Bạn đã bao giờ bị chẩn đoán Đái Tháo Đường thai kỳ chưa?
Bạn có cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con ruột bị Đái Tháo Đường không?
Bạn đã bao giờ được chẩn đoán Tăng Huyết Áp chưa?
Bạn có phải là người thường xuyên vận động không?
Bạn có thừa cân hay béo phì không?