Khảo sát đánh giá yếu tố nguy cơ Tim mạch của bạn

CHOLESTEROL trong máu cao có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai. Đó là một tình trạng nghiêm trọng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, kẻ giết người thầm lặng của một số người kể cả phụ nữ và nam giới. Mức Cholesterol trong máu của bạn càng cao, nguy cơ của bạn càng lớn.

Bằng việc sử dụng Khảo Sát Đánh Giá Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch, tôi hiểu và đồng ý cung cấp một số thông tin về tình trạng sức khỏe, các thông tin này được sử dụng trong quá trình tư vấn và điều trị.

Các thông tin này không thể định danh. Bác sĩ Ngọc sẽ bảo mật toàn bộ thông tin và sử dụng các thông tin này cho mục đích tư vấn, điều trị hoặc nghiên cứu về dịch tễ học. Các thông tin này sẽ được bảo mật theo quy định của Pháp luật.