Cách Tính Cân Nặng Chuẩn
và Năng Lượng Tiêu Hao Mỗi Ngày

Tính Cân Nặng Chuẩn

Chỉ số BMI cho chúng ta biết được cân nặng chúng ta trong khoảng bao nhiêu là an toàn. Tuy nhiên, trong khoảng đấy thì con số bao nhiêu là chuẩn nhất.

Sử dụng công cụ này cho bạn biết được mức cân nặng chuẩn của mình 

BMI

Giới tính của bạn:

Mức hoạt động của bạn: